Lístek Psychologie Ústí


Hypnoterapie – klinická, zaměřená na řešení

Jedná se o sezení s klientem s využitím hypnózy. Slovo hypnóza často budí rozporuplné reakce – u někoho vyvolává velkou nejistotu, strach a obavy, někoho naopak láká.
Hypnózu můžeme vnímat jako přirozený a příjemný relaxovaný stav, kdy se cítíme v klidu a v bezpečí. Dá se jí využít tam, kde vědomé úsilí při řešení obtíží či problému nepřináší kýžený efekt.
Být v hypnóze neznamená, že klient nevnímá a nic si nepamatuje, není to o tom to, že terapeut klientem manipuluje a vsugeruje mu něco, s čím klient nesouhlasí. Naopak klient je v hypnóze schopen využít to, co je pro něj užitečné a dobré.

Hypnózu lze např. využít:

  • pocity smutku, deprese, beznaděj a nesmyslnost života...
  • strachy a obavy, které neumožňují prožívat plnohodnotný život (nervozita, tréma, obavy z důležitého pohovoru či zkoušky, z lékařského zákroku, z porodu…)
  • psychosomatické problémy (např. astma, ekzémy, vysoký krevní tlak, obezita …)
  • odvykání závislostí (kouření…)
  • potíže v sexuálním životě
  • a mnoho dalších…
Hypnoza