Lístek Psychologie Ústí


Terapie dospělých

Představuje zpravidla dlouhodobou a pravidelnou spolupráci s klientem při frekvenci setkávání 1x za týden nebo 1x za 14 dní.

Tím, co v terapii léčí, je zejména terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem. Terapie nabízí bezpečný prostor pro sdílení, důvěru a přijímání jedinečnosti osobnosti klienta. Terapeut je průvodcem, nikoli expertem na život klienta a tím, kdo poskytuje zaručené rady.

Každý člověk má schopnosti a potenciál zvládat a překonávat náročná období, které život přináší. Často ale ztrácíme ke svým schopnostem a zdrojům přístup vlivem negativních zkušeností, naučených nefunkčních mechanismů nebo jiných oslabení. Pak je vhodný čas pro to vyhledat pomoc terapeuta, který nám pomáhá znovu nalézat naši přirozenost, spontaneitu, uvědomovat si naše přání a potřeby, aktivovat naše vnitřní zdroje a tím napomáhat k lepším vztahům, sebevědomí, zdraví a celkově spokojenějšímu životu.

Terapie dospělých