Lístek Psychologie Ústí


KUPOZ - program pro rozvoj pozornosti

 • je vhodný pro děti mladšího školního věku - od 8 let
 • program je určen pro děti s ADHD, ale i děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení
 • použití je vhodné i pro děti s hraničním intelektem
 • těžiště programu je v domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka
 • program trvá 15 týdnů
 • pracuje se denně 15 až 20 minut (doma s rodičem či pečující osobou), 1x za 14 dní instruktáž pod vedením psychologa
 • pracovat s ním mohou psychologové nebo speciální pedagogové na poradnách nebo v ambulancích s platným osvědčením (po absolvování školení)

Výsledky:

 • zrychlení psychomotorického tempa
 • zklidnění křivky pozornosti
 • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
 • schopnost pravidelné práce
 • zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci
 • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny
 • odbourání časového stresu
 • celkové zlepšení při školní práci
kupoz