Lístek Psychologie Ústí


O mně

Iveta Lichtenbergová, psycholožka, nar. 1988


Studium a praxe:


 • Absolvovala jsem studium jednooborové psychologie na FF MU v Brně (2007-2013).
 • Následně jsem pracovala jako psycholožka ve zdravotnictví v soukromé psychologické ambulanci, kde jsem se věnovala psychodiagnostice a poradensko-terapeutické práci dětí a dospělých. V této době jsem také započala předatestační přípravu v Institutu postgraduálního vzdělávání zdravotníků, obor klinická psychologie.
 • Od roku 2015 působím jako psycholožka na neurologickém oddělení v Nemocnici Děčín, Krajská zdravotní a.s. Zde se zabývám především psychodiagnostikou neurologických pacientů, kognitivním tréninkem, dále pacientům poskytuji krizovou intervenci a podpůrnou psychologickou péči. Spolupracuji rovněž s jinými nemocničními odděleními, zejm. dětským oddělením. Ve své práci se zaměřuji hlavně na psychosomatické potíže a psychosociální problematiku.
 • V průběhu roku 2015-2016 jsem zároveň spolupracovala s Centrem dopravního výzkumu, v rámci něhož jsem se věnovala psychologické rehabilitaci řidičů.
 • V roce 2018 jsem dokončila pětiletý systematický akreditovaný výcvik v Gestalt psychoterapii v DIALOG – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii.
 • Moje práce je průběžně supervidována klinickou psycholožkou Masarykovy nemocnice UL.


Iveta Lichtenbergová

Výcviky a kurzy: (Výběr)


 • Akreditovaný výcvik v Gestalt psychoperapii(Institut Dialog, 2013-2018)
 • Základní kurz Rorschachovy metody (PhDr. Anton Polák, 2015)
 • Základy krizové intervence tváří v tvář ( „D“ Občanské sdružení Liberec, 2013)
 • Doplňující pedagogické studium (Filozofická fakulta MU Brno, 2012)
 • DPS Arteterapie (Pedagogická fakulta MU Brno, 2011)