Lístek Psychologie Ústí


Psychologické poradenství

Představuje krátkodobou formu spolupráce, která neusiluje o změnu osobnosti klienta. Klient např. potřebuje rozšířit svůj zorný úhel pohledu, získat nezávislý pohled druhé strany, poradit se o konkrétních otázkách (např. učinit důležité rozhodnutí, poradit se ohledně komunikace s nadřízeným nebo kolegy, poradit se v otázkách výchovy a struktury volného času dětí apod.).

Foto ulice