Lístek Psychologie Ústí


Krizová intervence

Jedná se o krátkodobou formu spolupráce, která je zaměřena na stabilizaci zátěžové situace, na zmírnění akutního stavu. Nejčastěji se jedná o práci se silnými emocemi, které byly vyvolány nečekanými životními událostmi (ztráta zaměstnání, nemoc, nevěra, úmrtí blízkého člověka apod.)

Foto kámen