Lístek Psychologie Ústí


Skupinová terapie poruch příjmu potravy (PPP)

Poruchy příjmu potravy představují dvě velmi známá onemocnění, které se postihují ženy někdy i muže stále častěji – mentální anorexie a mentální bulimie. Jedná se o závažná psychosomatická onemocnění, která mohou ohrozit velmi vážně nejen tělesné zdraví ale i život člověka. Nejčastějšími projevy jsou silné obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snižování hmotnosti a zkreslené vnímání těla. Jedná se o psychická onemocnění, které se projevuje tím, že do jisté míry nemocný člověk není schopen ovládat chování související právě s anorexií či bulimií (ideální.cz, 2015).
Důležité je neztratit rovnováhu mezi kalorickým, nutričním a emočním významem jídla a jinými životními hodnotami, tj. nenechat myšlenky na jídlo a zevnějšek, aby ovládly náš život, naše myšlení a vztahy.

Foto

Průběh PPP léčby


Každá léčebná metoda vyžaduje vaší spolupráci, váš aktivní přístup a změnu v jídelním přístupu. Mimo lékařské péče je vhodná léčba formou individuální nebo skupinové psychoterapie.
Individuální psychoterapie je vhodná tehdy, když cítíte nejistotu, stud, méněcennost, nemáte odvahu o sobě a svých problémech mluvit před ostatními. Skupinová psychoterapie má výhodu takovou, že se setkáváte s dalšími lidmi, kteří mají stejný nebo podobný problém, který s nimi můžete sdílet, naleznete porozumění, zpětnou vazbu o svém jednání nebo chování a naskytne se vám pohled z jiné perspektivy.
Cílem individuální i skupinové psychoterapie změnit přístup k problému, změnit náhled na situaci a pracovat s pozitivními myšlenkami. Žádoucí je také spolupráce s rodinou, především v případě nezletilých pacientů, nebo s partnerem v podobě rodinné či párové terapie. Jejich cílem je získání náhledu na situaci, že porucha příjmu potravy není zlozvyk a že apelování na zdravý rozum a vůli nemocného nemá smysl – vznikají konflikty, které zhoršují vzájemné vztahy (VÁGNEROVÁ, 2014).

Test


• Trpíte poruchou příjmu potravy?
• Máte strach, že ztratíte kontrolu nad jídlem?
• Zhubla jste za poslední 3 měsíce více než 6 kg?
• Myslíte si, že jste moc tlustá, i když si ostatní myslí, že jste hubená?
• Řekla byste, že jídlo ovládá, váš život?

Za každou odpověď „ano“ si započítejte 1 bod, v případě, že jste dosáhli více než dvou bodů, může být pravděpodobné, že trpíte poruchou příjmu potravy a je důležité vyhledat lékaře, který toto podezření potvrdí a dále odbornou pomoc psychologa nebo psychoterapeuta (PAPEŽOVÁ, 2012).