Lístek Psychologie Ústí


O mně

Irena Kaliková, psycholožka, nar. 1988


Studium a praxe:


 • Absolvovala jsem studium jednooborové psychologie na FF UPOL v Olomouci (2007-2012).
 • Během studia jsem spolupracovala jako koterapeutka na sezeních skupinové psychoterapie v ordinaci PhDr. Yvetty Mikuličové.
 • Od října 2011 nastupuji do pedagogicko - psychologické poradny v Ústí nad Labem, kde jsem se věnovala především psychodiagnostice dětí.
 • Od února 2014 nastupuji jako psycholožka ve zdravotnictví na oddělení Gynekologicko – porodnické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, od dubna 2014 začínám působit i na Onkologickém oddělení MNUL, a od září 2014 jsem součástí týmu mobilního hospice při MNUL. V MNUL pracuji do prosince 2016, cca půl roku však ještě spolupracuji s mobilním hospicem.
 • Od ledna 2017 nastupuji do Centra Duševního zdraví v Chomutově (nyní terénní komunitní tým PLP). Zde se věnuji především klientům se schizofrenií, BAP či s těžkými depresemi s přesahem do psychotických atak, s velmi podobným okruhem klientů pracuji i v Centru duševního zdraví Ústí nad Labem.
 • Od ledna 2018 spolupracuji s centrem Péxis, kde se zaměřuji především na klienty s obtížemi v oblasti psychosomatiky, s úzkostmi, panickými atakami či s bolestí.


Irena Bredlová

Výcviky a kurzy: (Výběr)


 • Základní kurz Rorschachovy metody (PhDr. Anton Polák, únor 2018 až červen 2019)
 • V dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku v existenciální analýze a logoterapii (SLEA, od září 2015)
 • Hypnoterapie zaměřená na řešení (Dalet, 2014-2016)
 • Úvodní kurz Alpha nursing terapie - citlivá poporodní péče (2015)
 • Práce s časovou osou (Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, 2015)
 • Klinická hypnoterapie (Psychiatrická nemocnice Kroměříž, 2014)
 • Krizová intervence tváří v tvář (Občanské sdružení D klub Liberec , 2014)
 • Úvodní sebezkušenostní víkend body psychoterapie (2014)
 • Kázeň a klima školy (2013)
 • Nová cesta k léčbě šikany II. (2013)
 • Kurz dopravní psychologie (VŠAPS, 2012)
 • Kupoz (2012)
 • Telefonní krizová intervence (Občanské sdružení D klub Liberec , 2009 -2010)
 • Psychologická první pomoc (2009)