Lístek Psychologie Ústí


Mgr. Irena Kaliková
psycholožka, hypnoterapeutka, terapeutka

Irena Bredlová


Irena Bredlová

Poskytuji krizovou intervenci, psychologické poradenství, hypnoterapii klinickou i zaměřenou na řešení a podpůrnou terapii zejména u dospělých klientů, ale v některých případech i u dětí a dospívajících.

Zaměřuji se na práci s bolestí, s pocity smutku, beznaděje, nesmyslnosti života, s neschopností soustředit se. Věnuji se tomu, co je pro Vás v danou chvíli důležité. Jsem schopná provázet ženy obdobím během těhotenství a v šestinedělí, pomáhám zvládat obavy z nadcházejícího porodu.

Pokud procházíte Vy nebo Vaši blízcí náročnou životní situaci, ať už je to závažné onemocnění či nějaká jiná zátěžová situace, jsem schopná být v této situaci s Vámi. Naučím Vás relaxovat a v rámci možností využít to, co máte k dispozici, aby to pro Vás bylo smysluplné a užitečné.

Ve své práci se inspiruji principy terapie zaměřené na řešení, ale i existenciální analýzou a logoterapií.